empty
 
 
USDJPY
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
-
-
$139.34
31 May 2023 21:45
$-0.01
(-0.01%)
51.44% 48.56%
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
?
.